Δείτε εδώ την ταινία μικρού μήκους “Το παιδί με την κόκκινη γραμμή” ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό

Ο Κωνσταντής περιθωριοποιείται λόγω της κόκκινης γραμμής που είναι σχεδιασμένη στο μέτωπό του. Αυτή η γραμμή προδίδει την προέλευση του από μια “επικίνδυνη” (σύμφωνα με τα ΜΜΕ) φυλή. Η κεντρική ιδέα της ταινίας σχηματίστηκε από τους ίδιους τους μαθητές. Ο συμβολικός χαρακτήρας της ταινίας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να μη προσβάλει κανέναν.