Η Αθήνα από ψηλά

Μέσα από το φακό της Μαργαρίτας Yoko Νικητάκη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η Αθήνα σαν ….;