Η Δίκη της Παρασκευής στο Twitter: Power of Love Gala