Η Λυρική ξεκινά την πρώτη crowdfunding καμπάνια στην ιστορία της

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διεκδικούν το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού FEDORA. Μετά την πρόκριση στη δεύτερη φάση της ψηφοφορίας του κοινού τον Φεβρουάριο του 2019, το Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people προκρίνεται στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού.Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται η πρώτη crowdfunding καμπάνια στην ιστορία της ΕΛΣ με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για την υλοποίηση του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος.

Το Co-OPERAtive απευθύνεται σε μεικτή ομάδα εφήβων και ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας από 15 έως 17 ετών που ζουν στην Αττική. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020 σε συνεργασία με την ARSISκαι τη TheHOMEProject.

Από την 1 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2019μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα FEDORAκαι να επιλέξετε το πακέτο στήριξης που επιθυμείτε και να ενημερωθείτε σχετικά με το ανταποδοτικό πλαίσιο. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.fedora-platform.com/competition/nominees/co-operative-an-intercultural-and-collaborative-opera-hub-for-young-people/45