Περπατώντας στην πολύχρωμη οδό Λουκά Νίκα

Φωτογραφίες: Μαριάννα Αντωνοπούλου

https://www.instagram.com/p/BtiZPSihXH9/

https://www.instagram.com/p/BniwuoXn80j/

https://www.instagram.com/p/BmToBFJnygN/

https://www.instagram.com/p/BlAPkteHqVw/

https://www.instagram.com/p/Bk52VAwHug9/

https://www.instagram.com/p/BkhYd7bBnUz/

https://www.instagram.com/p/BkMwfpwHVPA/

https://www.instagram.com/p/BjzS6MeHURn/

https://www.instagram.com/p/BjxZoiinZlF/

https://www.instagram.com/p/Bh_P-_5ntYu/

https://www.instagram.com/p/Bh6oaOpnGGA/

https://www.instagram.com/p/Bh4SI9vnFvd/