Περπατώντας στην πολύχρωμη οδό Λουκά Νίκα

Φωτογραφίες: Μαριάννα Αντωνοπούλου