Το χρυσό χαρτί του ΑΝΤ1 (αξίας 202 εκ. €! )

Ισχυρό χαρτί του ΑΝΤ1 είναι η ταινιοθήκη των ελληνικών σειρών που διαθέτει. Όπως αναφέρει ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV, «η λογιστική αξία των ελληνικών σειρών στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, μετά τις διενεργούμενες απομειώσεις, ανέρχεται σε 202,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σημειώνει πως «σε τακτική βάση επανεκτιμά την ωφέλιμη διάρκειας ζωής των προγραμμάτων της με βάση τη στρατηγική πολιτική της και τις συνθήκες αγοράς».