23 παραλίες της Αττικής ακατάλληλες για μπάνιο

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των ερευνών για την ποιότητα των νερών κολύμβησης σε παραλίες της Αττικής. 

Με τις εκτεταμένες δειγματοληψίες σε παραλίες της Αττικής και τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων, το ΠΑΚΟΕ έκανε μια κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α).

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα και τα αποτελέσματά της, στην Αττική το 90,50% των παραλιών της Αττικής (δηλαδή 219) είναι κατάλληλες για μπάνιο και το 9,50% (δηλαδή 23) είναι ακατάλληλες, στο σύνολο των 242 που αναλύθηκαν.

Τα αποτελέσματα για την Αττική τα δημοσίευσε το ΠΑΚΟΕ σε πίνακες:

Πίνακας κατάλληλων και ακατάλληλων παραλιών της Αττικής
Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών της ΠΑΚΟΕ
Δειγματοληψία καταλληλότητας για παραλίες της Αττικής
Πίνακας καταλληλότητας παραλιών Αττικής


loading...