Διατηρητέα η χρήση των κινηματογράφων IDEAL και ΑΣΤΟΡloading...