Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών: Δικαίωμα στη λήθη για τους ασθενείς με καρκίνο