Κομμωτές και αισθητικοί στην Ε.Ε.

Το 2019, σύνολο 1,7 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών απασχολούνταν ως κομμωτές και αισθητικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αντιπροσωπεύοντας το 0,9% της συνολικής απασχόλησης.

Η πλειονότητα των κομμωτών και αισθητικών στην ΕΕ ήταν γυναίκες (86%). Πάνω από τα δύο πέμπτα (42%) των κομμωτών και αισθητικών ήταν ηλικίας 15-34 ετών, ακολουθούμενο από αυτούς που ήταν 35-49 ετών (38%). Κομμωτές και αισθητικοί ηλικίας 50 ετών και άνω αντιπροσώπευαν το 21% αυτών που απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα.

1.700.000 άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών απασχολούνται ως κομμωτές και αισθητικοί στην Ε.Ε.:

  • 86% γυναίκες
  • 14% άντρες
  • 42%, 15-34 ετών
  • 38%, 35-49 ετών
  • 20%, 50+ ετών


loading...