Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι «Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου