Το διαδίκτυο είναι ασφαλές και είναι η καθημερινότητα μας